3 noves pistes rápides, ademes d’un altra mes ràpida i 3 mes de terra batuda,.