En la secció del restaurant estan els menús que ha preparat el restaurant Ca’Maruco del Club Penyes Males.menus-dias-especiales-001